นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สมาชิกล่าสุด

Ico48
โอ๋-อโณ
นักเทคนิคการแพทย์
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 23:22
เข้าระบบเมื่อ: 13 เมษายน 2564 22:28
Ico48
Bundit Pr
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 16:09
เข้าระบบเมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2554 09:24
Ico48
หมูน้อย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 15:30
เข้าระบบเมื่อ: 11 กรกฎาคม 2554 09:33
Ico48
bogijung
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 15:28
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
jubjung
ข้าราชการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 14:52
เข้าระบบเมื่อ: 26 มิถุนายน 2555 16:32
Ico48
Klangduen Pochana
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 14:34
เข้าระบบเมื่อ: 29 กรกฎาคม 2560 18:27
Ico48
gundum
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 14:14
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 13:34
เข้าระบบเมื่อ: 27 ตุลาคม 2558 14:49
Ico48
ลือลักษณ์
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 13:28
เข้าระบบเมื่อ: 14 กรกฎาคม 2554 10:55
Ico48
Wullop Santipracha
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 12:59
เข้าระบบเมื่อ: 07 เมษายน 2564 08:51
Ico48
nidnoi
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 12:45
เข้าระบบเมื่อ: 18 มีนาคม 2555 20:37
Ico48
ok-cr
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 12:26
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
InViSiBle
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 08:50
เข้าระบบเมื่อ: 03 กรกฎาคม 2561 16:22
Ico48
fernforest
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 08:42
เข้าระบบเมื่อ: 07 ตุลาคม 2557 09:22
Ico48
พิชิต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 07:11
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
นาย ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 23:06
เข้าระบบเมื่อ: 21 ตุลาคม 2560 08:00
Ico48
ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 16:13
เข้าระบบเมื่อ: 07 พฤษภาคม 2556 15:41
Ico48
อรัญญา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 16:09
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
praphot
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 15:55
เข้าระบบเมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2556 08:06
Ico48
เที่ยง
รับราชการ
กองการเจ้าหน้าที่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 14:46
เข้าระบบเมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2560 21:57