นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ผู้บริหารระบบสามารถใส่ข้อความเพื่อแสดงต่อผู้ใช้ก่อนเริ่มต้นกระบวนการลงทะเบียนได้ในหน้า /admin

ยอมรับนโยบายส่วนบุคคล